ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

ผู้ซื้อสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ก่อนผู้ขายจะกด « ยอมรับคำสั่งซื้อ » เท่านั้นโดยปุ่มยกเลิกการสั่งซื้อจะอยู่บนคำสั่งซื้อในหน้า “การซื้อของฉัน”

ทุกการสั่งซื้อที่ชำระเงินด้วยพร้อมเพย์ , E-wallet , Credit card /Debit card ในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิก หรือผู้ขายปฏิเสธการสั่งซื้อ ระบบจะทำการคืนเงินใน e-wallet ของคุณ

ซึ่ง อี-วอลเล็ต ของคุณจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ จากนั้นกดบน อี-วอลเล็ต